diumenge, 23 de setembre de 2012

Les habilitats lingüístiques

Son habilitats indispensables per poder-nos comunicar correctament.

Hi han 4 habilitats lingüístiques:

LLEGIR: és el procés mitjançant el qual es comprèn un text. 


  • Isabel solé (1992): Llegir és un procés actiu, perquè qui llegeix ha de construïr el significat del text, és a dir, el significat que l'autor va voler donar-li. Sinó que és una construcció propia que implica el text, els coneixements prèvis del lector i els objectius amb què s'enfronta l'autor.

  • Llegir és aconseguir un objectiu, ja que sempre llegim per un motiu. Hem de tenir present:   
          1. L'objectiu és el que marca la lectura.
          2. Els objectius poden ser molts i molts variats (plaer, buscar informació,
            aprendre...).
         3. L'objectiu determina el tipus de lectura, les estratègies i el control sovint
           inconscient.
              que fem sobre la lectura.


  • Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text. Qui llegeix ha de fer-se seu el text, relacionant-lo amb allò que ja sap. A més a més ha d'adaptar-se al text, transformant els seus coneixements previs en funció de les aportacions del text.


  • Llegir és implicar-se en un procés de predicció i inferència contínuo.
    (*Inferència: Habilitat de comprendre algun aspecte del text a partir del significat de la resta (context) , és a dir,"superar llacunes". És sinònim de deduir.)

    Qui llegeix formula una hipòtesi sobre el significat del text que llegirà i també de les seves parts mentre va llegint. Això, ho fa a partir d'alguns elements del text i, també, en funció dels coneixements previs que té. A mesura que va llegint va vertificant o refutant les hipòtesis inicials i en va creant de noves.


ESCRIURE: Procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. Va molt més enllà de posar lletres en un paper. Hem de tenir en compte els aspectes formals com: la caligrafia, la relació so-grafia, i la distribució en l'espai i els aspectes lingüístics (gramàtica, fonètica, semàntica, morfologia, etc). També hem de tenir en compte els aspectes discursius (procés de composició del text, característiqueso propietats d'un text: coherència, cohesió, correcció, adequació, estil, etc. I la tipologia textual: diescriptiu, narratiu,etc.)


PARLAR: Expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.


ESCOLTAR: Significa comprendre un missatge a partir d'enjegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment.


Què implica escoltar?

Demana un paper actiu i participatiu, respecte per l'emissor i les seves idees. Intentar ser objectiu per intentar entendre què ens vol dir l'altre. Descobrir els objectius/propòsits de l'orador.Com hem pogut observar, les habilitats lingüístiques són escencials per a comunicar-nos. Sense elles no existiria la comunicació. Són molt presents en la nostra vida, és a dir, en el nostre dia a dia i, per tant, són imprescindibles des de que naixem.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada